Birleşmiş Milletler Günü

Birbirinden farklı ve büyük devletlerin bir araya gelerek kurdukları birliğe birleşmiş milletler denir. Birleşmiş milletler ilk olarak 1919 yılında 1 dünya savaşından önce kuruldu ancak bu savaşı engelleyebilmek için yeterli olamayan bu topluluk ancak 2. Dünya savaşından sonra 24 Ekim 1945 yılında 26 farklı ülke Amerika’da bir araya gelerek birleşmiş milletleri tekrar ayaya kaldırdı. O günden bu günümüze kadar savaş karşıtı ve barışı önemseyen bu ülkeler çeşitli kararları alıp uygulamaya sokmaktadırlar.

Günümüzde 176 farklı ülke sayısına çıkan birleşmiş milletler grubu her sene 24 Ekimde çeşitli organizasyonlar düzenleyerek Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili şiirler okur ve bunun yanında ayrıca Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili yazılar rayda ve televizyonlarda boy gösterir. Ayrıca çeşitli okullarda ve eğitim kurumlarında Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili güzel sözler söylenir ve öğrencilerin daha fazla bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

Birleşmiş milletler arasında oluşan anlaşmazlıklar da yapılan bu etkinliklerin tümünde gösterilir ve anlatılır. Her sene Birleşmiş Milletler günü oldukça büyük bir önemle kutlandığı gibi her ülke kendi içinde çeşitli organizasyonlar ile bu günü anar.